mgr. Adam Kuczyński

Centrum Dietetyczne

prowadzone przez dyplomowanego dietetyka mgr.  Adama Kuczyńskiego, oferuje wysokiej jakości doradztwo żywieniowe oparte na aktualnej wiedzy medycznej i badaniach naukowych. 

Adam Kuczyński, absolwent Wydziału Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, regularnie poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w konferencjach naukowych dotyczących otyłości i innych chorób dietozależnych.

Dzięki udziale w akcjach promujących zdrowy styl życia, potrafi przekazać swoją wiedzę pacjentom w sposób jasny i zrozumiały, co sprawia, że wizyta przynosi jak najwięcej korzyści.
Szukaj